گوهر ناب
خانه / تسبیح فیروزه / تسبیح فیروزه اصلی

تسبیح فیروزه اصلی